TÁJÉKOZTATÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 91/2018. (VI.26.) Ök. sz. határozatával a településfejlesztési koncepciójának módosítását határozta el.

A módosítás a koncepcióban hosszútávú célként megfogalmazott, a település nyugati felét érintő gazdasági terület helyének, kiterjedésének pontosítását célozza.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 8 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2018. augusztus 1.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Teak