Értesítjük a lakosságot, hogy azon háztartások, akik gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek, illetve téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, igénybejelentést nyújthatnak be az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban
(Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.).

A formanyomtatvány átvehető a Hivatalban ügyfélfogadási napokon,
hétfő 8 00 -17 00 óráig,
kedd 8 00 -12 00 óráig,
szerda 8 00 -16 00 óráig,
péntek 8 00 -12 00 óráig

illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető. A Kormány határozata szerint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentést legkésőbb

2018. október 15. napig

lehet megtenni, a határidő elmulasztása jogvesztő.

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos egyéb információt a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) lehet kérni személyesen vagy telefonon (72/570-918).

Igénybejelentő nyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató

Teak