MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019 április 16. napján (kedd) 17.30 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:

Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester

2.) Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; Tuza Julianna, bizottsági elnök

 3.) Döntés Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; Tuza Julianna, bizottsági elnök

4.) Döntés a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetési többletigényéről

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; Tuza Julianna, bizottsági elnök

5.) A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft. szakmai és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előterjesztő: Baka Sára, ügyvezető

6.) A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Kft. (Művelődési Ház) munkatervének megtárgyalása

Előterjesztő: Baka Sára, ügyvezető

7.) A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. „EFOP pályázattal” nem finanszírozott rendezvényeinek támogatása

Előterjesztő: Varga Éva, bizottsági elnök; Tuza Julianna, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

 8.) Döntés Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatás megállapítása iránti kérelméről

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; Tuza Julianna, bizottsági elnök

9.) Döntés régészeti munkarész elkészítéséről településrendezési tervek felülvizsgálatához

Előterjesztő: dr.Kovács Péter, főépítész

10.) Döntés Kozármisleny, Újpetre u-i buszmegálló tervezéséről

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; Tuza Julianna, bizottsági elnök

11.) Döntés buszmegálló (Pécsi u. 83.) karbantartási munkálatairól

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

12.) Döntés valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése 1 buszmegállóban Kozármislenyben tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjéről (a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben című pályázathoz kapcsolódóan).

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester

13.) Döntés a „Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Pécsi Kistérségben EFOP-1.5.2-16” című pályázat keretén belül: „Térfigyelő kamerák beszerzése Kozármislenyben” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjéről

(Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester

14.) Döntés bírósági ülnök-jelölt állításról

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, jegyző

15.) A SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Varga Éva, bizottsági elnök

16.) Döntés üzemképtelen járművek elszállítására vonatkozó „Együttműködési megállapodás” megkötéséről

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző

17.) A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, jegyző

18.) Egyebek

 

Kozármisleny, 2019. április 08.

Biró Károly sk.
polgármester

Teak