Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 181/2016. (X.25.) és 17/2017. (I.23.) Ök. sz. határozataival Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2017. évi 2. számú módosítása, a településfejlesztési döntésekből 7 módosítási szándékot tartalmaz. A kidolgozott módosítási dokumentációt Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/docs/rend_terv/km_teleprend_tervek.pdf

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, egyszerűsített eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 15 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2017. április 5.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Teak