Nyomtatás

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. október 20. napján (kedd) 17.30 órakor tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző

2.) Beszámoló Kozármisleny város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről (szóbeli)
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Korontos Zoltán rendőrkapitány

3.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/1996. (VII.10.) számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és új rendelet elfogadása
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

4.) Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata parkolási rendeletének koncepciójáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

5.) Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása miatt. 
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

6.) Iskolai körzetek megállapításának véleményezése
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

7.) Döntés a lakosság COVID-19 szűrési lehetőségének biztosításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

8.) Döntés Mohai Péter földhasználati szerződésének meghosszabbításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

9.) Döntés Czirják Frigyes haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

10.) Javaslat Kozármisleny város forgalmi rendje felülvizsgálatának elfogadására
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

11.) Döntés a Noévbri Kft Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelméről
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

12.) Döntés a 2020. évi I. számú HÉSZ módosítás elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

13.) Az elektronikus közzétételi kötelezettséggel összefüggő mulasztással kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, dr Halmos Barbara jegyző

14.) Egyebek:

14.1 Ötletpályázat kiírása „Kozármislenyi városkapu” kialakítására (szóbeli)
Előterjesztő: dr Kállai Sándor bizottsági elnök

14.2 Javaslattétel költségkeret megállapítására fásítás tekintetében (szóbeli)
Előterjesztő: Tarcsay Gyöngyvér helyi képviselő

14.3 Fuego-Spot Kft. kérelmének megtárgyalása (szóbeli)
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

14.4 Javaslattétel költségkeret megállapítására fásítás tekintetében (szóbeli)
Előterjesztő: Tarcsay Gyöngyvér helyi képviselő

14.5 Ötletpályázat kiírása „Kozármislenyi városkapu” kialakítására (szóbeli)
Előterjesztő: dr Kállai Sándor bizottsági elnök

14.6 Illegális hulladéklerakó pályázat (szóbeli)
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2020. október 15.

dr. Biró Károly sk.
polgármester