TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETRŐL

Az építésügyet érintő szabályozási környezet változásához kapcsolódó elhatározásokkal összhangban az Országgyűlés 2016. év nyarán megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény célja, hogy segítségével a települési közösségek hatékonyan óvják és fejlesszék környezeti kultúrájukat. E célok megvalósítása érdekében két új, az épített környezet alakítását befolyásoló eszköz, a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) bevezetésének kötelezettségét fogalmazta meg a jogalkotó, melyeket a helyi önkormányzatok készíttettek el, és alkalmazzák azokat 2018. január elsejétől.

Településképi Arculati Kézikönyv

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

Településképi rendelet

A településképi rendelet, a kézikönyv és az értékleltár alapján, önkormányzati rendelet formájában rögzíti a helyi védelemhez kapcsolódó rendelkezéseket, a településképi követelményeket és a településkép érvényesítési eszközöket. Célja, hogy a környezetalakítással kapcsolatos elvárások, követelmények egy rendeletben kerüljenek rögzítésre. A Helyi Építési Szabályzattal együtt e rendeletben foglaltak biztosítják Kozármisleny épített környezetének minőségi alakulását.

A TAK és TKR elkészítésének határideje 2017. december 31. napja volt. Kozármisleny Város Önkormányzata a kézikönyvet és a rendeletet elkészíttette, és 2017 decemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta.

Mind a településképi arculati kézikönyv, mind a rendelet nyilvános dokumentum, készítése, egyeztetése is a széleskörű nyilvánosság bevonásával történt, az országos és helyi egyeztetési szabályok alapján. Az eszközök, a tervezés külön szakaszában, két alkalommal lakossági fórumon is bemutatásra kerültek, valamint az érintett államigazgatási szervek véleményezték.

Fontos tudnivaló, hogy a településképi rendelet - bár a hatályos helyi építési szabályzat elhatározásain alapul - új elvárásokat is tartalmaz. Olyanokat, melyekkel akkor is jó tisztában lenni, ha valaki csak kisebb átalakítást, változtatást tervez, akár olyat, ami nem is engedélyköteles tevékenyég, de hatással van a településképre (pl: kerítésépítés, napelem elhelyezése, épületfestés, parabola, cégérek, reklámok elhelyezése stb.). Valamint új, Kozármislenyben eddig nem szabályozott eljárásokat is tartalmaz, melyeket egyes, meghatározott esetekben le kell folytatni.

A kézikönyv és a rendelet elérhető Kozármisleny honlapján, a dokumentumtárban. Kozármisleny Város főépítésze, dr. Kovács Péter, készséggel nyújt további tájékoztatást ezen ügyekben. Elérhetősége: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (7761 Kozármisleny, Pécsi u.124.), Tel:  72-570-913, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Teak