Kozármislenyben 8 települési képviselőt választ a település, így a 8 fő megválasztott képviselő a polgármesterrel együtt 9 fős képviselő-testület alkot. A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére 1 alpolgármestert választott. A képviselő-testület havonta általában egy rendes ülést tart.
Évente általában 14-16 testületi ülést tartanak.

A testületi ülések helye: a Városháza Tanácskozó terme (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.)

A képviselő-testület tagjai:

Dr. Biró Károly
polgármester
Szolga Antal
alpolgármester
Keszler László
képviselő és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagja
Varga Éva
képviselő és a Szociális, Kulturális és Oktatási bizottság elnöke
Pohl Imre
képviselő 
Tarcsay Gyöngyvér
képviselő
Tuza Julianna Erzsébet
képviselő és a és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke
Jámbor Attila
képviselő és a Szociális, Kulturális és Oktatási bizottság tagja
Wichmann József

képviselő és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság és a a Szociális, Kulturális és Oktatási bizottság tagja


Képviselő-testület feladata:

- az önkormányzati rendeletalkotás,
- az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás,
- a helyi népszavazás kiírása,- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása,
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás,
- a településrendezési terv jóváhagyása,- hitel felvétel,
- kötvény kibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
- intézmény és (önkormányzati) vállalkozás céljára gazdasági társaság vagy szövetkezet alapítása,
- közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása,
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
- a népi ülnökök megválasztása,- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti,- amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,- díszpolgári címet adományozhat.

Teak