Kozármislenyben 8 települési képviselőt választ a település, így a 8 fő megválasztott képviselő a polgármesterrel együtt 9 fős képviselő-testület alkot. A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére 1 alpolgármestert választott. A képviselő-testület havonta általában egy rendes ülést tart.
Évente általában 14-16 testületi ülést tartanak.

A testületi ülések helye: a Városháza Tanácskozó terme (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.)

A képviselő-testület tagjai:

Dr. Biró Károly

polgármester

Tuza Julianna

alpolgármester

Böröcz Tamás

képviselő, a Szociális és Oktatási Bizottság tagja

Tarcsay Gyöngyvér

képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke

Varga Éva

képviselő

Farkas Róbert

képviselő,  a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagja

Hamvas Éva

képviselő, a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke és a Kulturális Bizottság tagja

Dr. Kállai Sándor

képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke

Horváthné Emesz Krisztina

képviselő, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság, illetve a Kulturális Bizottság tagja


Képviselő-testület feladata:

- az önkormányzati rendeletalkotás,
- az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás,
- a helyi népszavazás kiírása,- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása,
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás,
- a településrendezési terv jóváhagyása,- hitel felvétel,
- kötvény kibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
- intézmény és (önkormányzati) vállalkozás céljára gazdasági társaság vagy szövetkezet alapítása,
- közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása,
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
- a népi ülnökök megválasztása,- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti,- amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,- díszpolgári címet adományozhat.

Teak