Elnöke : Hamvas Éva

Tagjai : Tarcsay Gyöngyvér, Böröcz Tamás

Külsős tagjai: Kellényi György, Sokáczné Lovász Gabriella

Hatásköre:

1. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben I. fokú hatóságként jár el a szociális törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe, valamint az Önkormányzat külön rendeletében hatáskörébe utalt szociális ügyekben.

2. Döntés előkészítő tevékenységet végez. A Bizottság döntési javaslatot tesz, döntési alternatívákat fogalmaz meg a képviselő-testület felé szociális, egészségügyi, oktatási, valamint a kultúrával, közművelődéssel és az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos ügyekben.

3. A bizottság önálló döntési jogosultsággal rendelkezik azon pénzösszegek – szociális ügyekben, civil egyesületek támogatása, városi rendezvények – elosztásában, amelyeket a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében számára biztosít.

Teak