A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016 évben megkezdte a regionális víziközmű társaságok háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztését, egységesítését, amely érinti a DRV Zrt. ügyfélszolgálati és számlázási rendszereit is.

További részletek

TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETRŐL

Az építésügyet érintő szabályozási környezet változásához kapcsolódó elhatározásokkal összhangban az Országgyűlés 2016. év nyarán megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény célja, hogy segítségével a települési közösségek hatékonyan óvják és fejlesszék környezeti kultúrájukat. E célok megvalósítása érdekében két új, az épített környezet alakítását befolyásoló eszköz, a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) bevezetésének kötelezettségét fogalmazta meg a jogalkotó, melyeket a helyi önkormányzatok készíttettek el, és alkalmazzák azokat 2018. január elsejétől.

Dr. Baumholzer judit rendelése szabadság miatt szünetel

2018. Január 24-én és 25-én

Helyettesít: dr. Pirk Tibor Orgona úti rendelőjében, saját rendelési idejében

A rendelés következő időpontja. 2018. Január 29-én 14 órától

Teak