Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a közterületi fűnyírás támogatásáról szóló 15/2017. (VII.19.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület azokat a kozármislenyi lakosokat kívánja támogatni, akik koruk, egészségi állapotuk, illetve családi körülményeik okán a magántulajdonú ingatlanukkal határos, a közútig terjedő előtti közterületek rendben tartásáról (fűnyírás) gondoskodni nem tudnak.

Így, a rendelet alapján, a Képviselő-testület természetbeni támogatásban részesíti azt a kozármislenyi lakos kérelmezőt, aki mozgáskorlátozottsága, kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az általa életvitel-szerűen lakott ingatlannal határos, a közútig terjedő zöldterület karbantartására (fűnyírás) és a településen nem él olyan közeli hozzátartozója, aki a fűnyírást helyette el tudná végezni. A támogatásra jogosult személynél a Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi el a fűnyírást.

Az igénylő nyomtatvány a dokumentumtárban található

További információ

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. augusztus 15. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2017. augusztus 16-17. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Földi irtás esetén: CORATRIN

Kozármisleny, 2017.08.09.

Tisztelettel: dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

Értesítjük a lakosságot, hogy az Országos Tiszti-főorvos

2017. augusztus 1. 00:00 órától - 2017. augusztus 4. 24:00 óráig

a "hőségriasztás" 3. fokozatát rendelte el

A hőségriasztás meghosszabbítását a tartósan magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá.  

Magyarország egész területére

 

F E L H Í V Á S
TANKÖNYVTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13.§-a szerint tankönyvtámogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon iskolai tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, aki:
•     nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 23. életévét még nem töltötte be,
•    kozármislenyi állandó lakos,
•    egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban,
•    Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

A tankönyvtámogatás mértéke:
•    középfokú iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében: 8.000,-Ft
•    felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében: 6.000,-Ft

A tankönyvtámogatás iránti kérelmet 2017. augusztus 01. – október 31. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.
A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.
A tankönyvtámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
•    Az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,
•    A tanuló, hallgató, vagy törvényes képviselője nevére kiállított (tankönyv, szakkönyv, jegyzet) készpénzfizetési számla, vagy befizetést igazoló csekk másolatát.
A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.
A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor.  (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13/A §-a szerint beiskolázási támogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon általános-, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:

•    nem részesül tankönyvtámogatásban,
•    nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 18. életévét még nem töltötte be,
•    kozármislenyi állandó lakos.

A beiskolázási támogatás mértéke: 5.000,-Ft

A beiskolázási támogatás iránti kérelmet
2017. augusztus 01. – szeptember 30.  között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.
A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.
A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,

A beiskolázási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.
A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor.  (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2017.07.17-07.28-ig

mindkét körzet betegeit Dr.Khezri Seddiq látja el saját rendelőjében,

Kozármisleny, Orgona u.2

Rendelési idő:
Hétfő: 8 - 11 óráig
Kedd: 1230 - 16 óráig
Szerda: 8 - 11 óráig
Csütörtök: 1230 - 16 óráig
Péntek: 1230 - 16 óráig

Sürgős esetben telefon: 06 70/421-8423 15 óra után ügyelet: PTE Gyermekklinika Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

Pécsudvardon és Szemelyben 2017.08.03-án rendelünk

Teak