F E L H Í V Á S
TANKÖNYVTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13.§-a szerint tankönyvtámogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon iskolai tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, aki:
•     nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 23. életévét még nem töltötte be,
•    kozármislenyi állandó lakos,
•    egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban,
•    Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

A tankönyvtámogatás mértéke:
•    középfokú iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében: 8.000,-Ft
•    felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében: 6.000,-Ft

A tankönyvtámogatás iránti kérelmet 2017. augusztus 01. – október 31. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.
A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.
A tankönyvtámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
•    Az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,
•    A tanuló, hallgató, vagy törvényes képviselője nevére kiállított (tankönyv, szakkönyv, jegyzet) készpénzfizetési számla, vagy befizetést igazoló csekk másolatát.
A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.
A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor.  (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13/A §-a szerint beiskolázási támogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon általános-, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:

•    nem részesül tankönyvtámogatásban,
•    nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 18. életévét még nem töltötte be,
•    kozármislenyi állandó lakos.

A beiskolázási támogatás mértéke: 5.000,-Ft

A beiskolázási támogatás iránti kérelmet
2017. augusztus 01. – szeptember 30.  között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.
A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.
A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,

A beiskolázási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.
A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor.  (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2017.07.17-07.28-ig

mindkét körzet betegeit Dr.Khezri Seddiq látja el saját rendelőjében,

Kozármisleny, Orgona u.2

Rendelési idő:
Hétfő: 8 - 11 óráig
Kedd: 1230 - 16 óráig
Szerda: 8 - 11 óráig
Csütörtök: 1230 - 16 óráig
Péntek: 1230 - 16 óráig

Sürgős esetben telefon: 06 70/421-8423 15 óra után ügyelet: PTE Gyermekklinika Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

Pécsudvardon és Szemelyben 2017.08.03-án rendelünk

2017.júl.06-14-ig

SZABADSÁG miatt a rendelés szünetel.

Sürgős esetben helyettesít Dr.Baumholzer Judit
Kozármisleny Pécsi út 126.
Tel.:570-062

Következő rendelés időpontja: 2017. júl.17-én 14:00-órától. /hétfő/

Kozármisleny, 2017.júl.05.

Dr. Pirk Tibor

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelete,
a játszóterek és parkok használatának rendjéről

1.§ A rendelet célja, hogy biztosítsa a kozármislenyi játszóterek és parkok használói számára a kellemes időtöltést, hozzájáruljon a zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon biztonságuk és egészségük védelméről, elősegítse a jogszabályi rendelkezések érvényesítését.

2.§ (1) A rendelet területi hatálya a Kozármisleny város közigazgatási területén, Kozármisleny Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, kezelésében lévő, közterületen kialakított játszóterekre és parkokra terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területeken tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

A teljes rendelet ide kattintva olvasható

ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS

TÁJÉKOZTATÁS VEGYSZERES GYOMÍRTÁSRÓL A MÁV ZRT TERÜLETÉNEK VASÚTVONALAS HÁLÓZATAIN

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:
• az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
• vonat tervezett indulása 5:30 óra, befejezése a napi program teljesítése
• a vegyszere gyomírtó szerelvény operatív menetrendje és a Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik
• a gyomírtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradás után a permetezett területeken munka végezhető
• a gyomírtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijutatott dózis: 5 l/ha, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes

MEZZO 20WG 20%-os metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijutatott dózis: 4 l/ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijutatott dózis: 5 l /ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijutatott dózis: 1,5 l/ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származott takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Frissítés:

2017.08.24-én a zárlat feloldásra került.

Határozat

 

Pécsudvard, Szemely, Szőkéd, Pogány, Kozármisleny, Egerág, Kökény

közigazgatási területén tartott méhállományokra

azonnali hatállyal

községi zárlatot rendeltek el!

A részletes tájékoztatót és az indokolás a csatolmányban olvasható

Határozat

Teak