Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 181/2016. (X.25.) és 17/2017. (I.23.) Ök. sz. határozataival Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2017. évi 2. számú módosítása, a településfejlesztési döntésekből 7 módosítási szándékot tartalmaz. A kidolgozott módosítási dokumentációt Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/docs/rend_terv/km_teleprend_tervek.pdf

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, egyszerűsített eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 15 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2017. április 5.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a DÉL-KOM KFT

2017. Április 4-én (kedden) főúttól nyugatra,

2017. Április 11-én (kedden) főúttól keletre

Térítésmentesen lomtalanítást végez Kozármislenyben. Kérjük, hogy a hulladékokat a fenti napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. Továbbá kérjük, hogy a szóródó hulladékokat gyűjtődobozokba vagy zsákokba helyezzék ki.

Nem helyezhető ki:
- Építési törmelék
- Állati tetemek
- Zöldhulladék
- Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres, festékes doboz stb.)
- Elektronikai hulladék (tv, hűtőszekrény stb.)

Tisztelt Ebtartó!

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. Törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel

2017. április 1-től 2017. április 30-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a település jegyzőjeként eb összeírást rendelek el.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. április 3-án (hétfőn) 17 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Tájékoztatás, illetve partnerségi véleményezés Kozármisleny város településrendezési eszközeinek 2017. évi 1, 2, és 3. számú módosítása tekintetében

Kozármisleny, 2017. március 22.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Teak