. 12 oC
2022. október 2. vasárnap
Petra

Kozármislenyi Közös Önkormányzti Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör I. vagy II. besorolási osztályban (1 sz. melléklet 14. pont).

Ellátandó Feladatok:

Kereskedelmi tevékenység végzéséhez működési engedély kiadása, bejelentések nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése, hatósági ellenőrzések lefolytatása; az ipari, szolgáltató tevékenység végzéséhez, valamint a környezetre és egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására használt telepre telepengedélyek kiadása, bejelentések nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzések lefolytatása; a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba vétele; üzleti célú szálláshely bejelentések nyilvántartásba vétele, ellenőrzések lefolytatása; piacok és vásárok engedélyezése, nyilvántartásba vétele, ellenőrzése; zenés, táncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése. Hirdetmények és termőföld kifüggesztések közzététele.

Ügyviteli és iratkezelési feladatok ellátása. Iratok érkeztetése, iktatása, nyilvántartása; a kimenő iratokkal kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása; a kimenő-bejövő posta kezelése; irattározáshoz, selejtezéshez kapcsolódó feladatok ellátása.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök:

A jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatok és az ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatai munkáltatói döntés az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Középiskolai/gimnáziumi végzettség.

Előny:

  • Főiskolai végzettség, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészet-tudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség, és ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
  • Hatósági ügyintézés területén szerzett szakmai gyakorlat.
  • Ügyiratkezelés területén szerzett szakmai gyakorlat.
  • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a pályázathoz elegendő az igénylést igazoló dokumentum). Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szekeres Cintia munkaügyi előadó nyújt, a 72/570-937-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KMH/6799-1 /2022, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig beérkezett. A pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén, a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A személyes meghallgatással kapcsolatban a pályázó az interjú időpontjáról telefonon és/vagy emailben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kozármisleny Város honlapja. (www.kozarmisleny.hu) www.kozigallas.hu

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.