. 4 oC
2022. december 4. vasárnap
Borbála, Barbara, Boróka

Ajánlatkérés

„Kozármisleny Város Önkormányzatának pályázata a szociális célú tűzifa beszerzésére”

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 9/2021. (III.16) önkormányzati rendelete alapján az arra rászorulóknak tűzifa támogatást biztosít.

Közzététel időpontja: 2022. november 11.

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. november 21. 10:00 óra

Beszerző szerv: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Az ajánlatkérés tárgya:

50 m3 (1m x 1 m x 1m) keménylombos szociális célú aprított/hasított állapotú tűzifa vásárlása és Kozármisleny Város Önkormányzata Kozármisleny, Pécsi u. 2. szám alatti telephelyre szállítása.

A tűzifa fajtája lehet: tölgy, bükk, akác vagy csertölgy.

A nyertes ajánlattevő feladata:

 1. A nyertes pályázó köteles Ajánlatkérővel szerződést kötni a tűzifa adásvételére és leszállítására.
 2. A nyertes pályázó a megrendelt tűzifa mennyiségét köteles megrendelést követő maximum 10 héten belül biztosítani és leszállítani.
 3. A nyertes pályázó a tűzifát hasított, aprított állapotban kell biztosítania. Hosszúsága maximum: 33 cm, a szélessége/átmérője maximum: 20 cm lehet. A tűzifa száraz állapotú kell, hogy legyen, a nedvességtartalma maximum 20 %-os lehet.
 4. A nyertes pályázó a szállítást megelőzően egyeztetni köteles a Városgondnokkal a szállítás időpontját illetően. A fa lerakodásában Ajánlatkérő nyertes pályázónak segítséget biztosítani nem tud.

Teljesítés határideje: 2022. december 31. (ajánlatkérő előteljesítést elfogad)

Alkalmassági követelmény:

 • Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismerte és elfogadja
 • az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel rendelkezik, a szükséges kapacitások a rendelkezésére állnak.
 • Cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány -másolatának csatolása,
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása Kozármisleny Város Önkormányzata felé,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Felolvasólap (1. sz. melléklet);
 • Átláthatósági nyilatkozat;
 • nyilatkozat

Fizetési feltételek: a megrendelt tűzifa teljes mennyiségének a telephelyre történő leszállítása után kiállított teljesítési igazolás aláírását követően, átutalással, számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel.

Ajánlat benyújtásának módja: A pályázatot két példányban cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy november 21-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A benyújtáskor fel kell tűntetni: „Pályázat – Kozármisleny Város Önkormányzatának pályázata a szociális célú tűzifa beszerzésére”

 

Ajánlatok bontásának időpontja: 2022. november 21. 11:00 óra

 

A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő pályázóval kíván szerződést kötni.

A pályázatról A pályázatról Kozármisleny Város Polgármestere jogosult dönteni, melynek eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap a döntéshozatalt követő 5 napon belül.

A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően köteles szerződést kötni. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. Az önkormányzat nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra.

További felvilágosítást a Kozármisleny Város Önkormányzatánál a 06-72-570-518 telefonszámon Vámosi Andreánál lehet kérni.

 

Kozármisleny, 2022. november 11.

 

….……………………….

Dr. Biró Károly

Polgármester

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>