. 1 oC
2023. január 28. szombat
Károly, Karola

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Kozármisleny, Móricz Zs. tér 20. (Fókusz Üzletház) 2302/1 hrsz-ú 20 m2 nagyságú üzlet határozatlan időre történő bérbe adására.

A pályázati kiírás időpontja: 2022. december 15.

Ingatlan jellemzői:

  • Fókusz Üzletház épületében, a földszinten található
  • 1 első bejárata van. Az ingatlanban beépített konyhapult és beépített berendezések találhatóak.1 külső megközelítésű önálló, modern mosdó biztosított.
  • Állapota: belsőleg 2 éve felújított, új külső nyílászárókkal rendelkezik, belülről hőszigetelt, további felújítást nem igényel
  • Víz, villany, csatorna, gáz közműbekötéssel ellátott
  • Az Ingatlan a HACCP minősítésre alkalmas.

Bérbeadás célja: A helyi gazdaság fejlesztése.        

 

A bérleti díj:

A bérleti díjat a pályázónak ajánlatában kell megajánlania.

A minimálisan ajánlható bérleti díj összege: bruttó 814 Ft/m2 + közös költség/hó + rezsiköltség/hó

Bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti díjat minden hónapban előre megfizeti, az első bérleti díj megfizetésének esedékessége a bérleti szerződés megkötésének a napja.

A bérleti díj összege évente, január 1-től automatikusan módosulhat a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2023. január 01-től.

Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik.

Az ingatlan megtekintésére előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

A pályázatnak tartalmazni kell:

A pályázó nevét, megnevezését, címét, képviselőjét, más megbízott esetén szabályszerű meghatalmazást, az általa megajánlott bérleti díjat, és nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.

A pályázónak pályázatában meg kell adnia, hogy milyen elképzelései vannak az üzlet üzemeltetésére, a lakosság minőségi kiszolgálására vonatkozóan, milyen arculatot kíván kialakítani.

Önkormányzat egy alkalommal biztosít hiánypótlásra lehetőséget.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 16. 14:00 óra.

A pályázatok benyújtásának helye:

A pályázatokat 2 példányban, cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) személyesen vagy postai úton (úgy, hogy 2023. január 15.-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A benyújtáskor fel kell tűntetni: „Pályázat – rész-üzlethelyiség bérbeadására”

A pályázatok bontásának időpontja: 2023. január 16. 14:00 óra


A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat a legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázóval kíván szerződést kötni.

A pályázat elbírálása során figyelembe vesszük a megvalósítani kívánt arculatot, a kialakítani kívánt üzlet jellegét.

A pályázat eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap elektronikus úton a döntéshozatalt követő 8 napon belül

Abban az esetben, ha a pályázat nem lesz eredményes vagy a nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre. Eredménytelen pályázat vagy szerződéskötés meghiúsulása esetén a pályázati felhívás automatikusan meghosszabbításra kerül.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

 

További felvilágosítást a Kozármisleny Város Önkormányzatánál a +36-30-246-7693 telefonszámon Bóli Erzsébettől lehet kérni.

 

Kozármisleny, 2022. december 15.

Dr. Biró Károly
Polgármester

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>