. 28 oC
2022. július 6. szerda
Csaba

Aktuális pályázatok

Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő neve: Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Ajánlatkérő címe: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.

Kapcsolattartó: Bóli Erzsébet

Telefon: 72/570-919

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fax: 72/570-916

 

1.) Beszerzés tárgya: Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53-54. szám alatti főzőkonyha és a hozzá tartozó tálalókonyha, valamint az Augusztus 20.-a téren létesített új bölcsőde tálalókonyhájának üzemeltetésére és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kozármisleny közigazgatási területén működő önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények részére

2.) Eljárás fajtája: Közbeszerzési értékhatár alatti önkormányzati nyílt beszerzési eljárás

3.) Ellátandó feladatok:

Ajánlattevő kötelezettsége a 2021. évi adagszám alapján normál és diétás közétkeztetés nyújtása az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az adagszámok becsült értékek a teljesítendő adagok száma +/- 30 % -al eltérhetnek. Az elszámolás a ténylegesen teljesített adagszám szerint történik.

Év:

2021

   

 

Bevétel megnevezése

Adagszám

 

Bölcsődei reggeli

5 249

 

Bölcsődei tízórai

5 249

 

Bölcsődei ebéd

5 249

 

Bölcsődei uzsonna

5 249

 

Óvodai tízórai

34 448

 

Óvodai ebéd

34 448

 

Óvodai uszonna

34 448

 

Iskolai tízórai alsó

38 569

 

Iskolai ebéd alsó

48 174

 

Iskolai uzsonna alsó

38 569

 

Iskolai tízórai felső

7 820

 

Iskolai ebéd felső

21 290

 

Iskolai uzsonna felső

7 820

 

Diétás tízórai óvoda

1 633

 

Diétás ebéd óvoda

1 633

 

Diétás uzsonna óvoda

1 633

 

Diétás tízórai isk. alsó

720

 

Diétás ebéd isk. alsó

1 148

 

Diétás uzsonna isk. alsó

720

 

Diétás tízórai isk felső

347

 

Diétás ebéd isk felső

662

 

Diétás uzsonna isk felső

347

 

Diétás reggeli bölcsőde

315

 

Diétás tízórai bölcsőde

315

 

Diétás ebéd bölcsőde

315

 

Diétás uzsonna bölcsőde

315

 

összesen

258 116

     

 

Ajánlattevőnek biztosítani szükséges a bölcsőde, óvoda, iskola részére a szükséges ételadagok minőségi alapanyagból és a vonatkozó előírások és jogszabályok szerinti elkészítését, tálalókonyhára szállítását és tálalását.

Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

Ajánlattevő kötelezettsége a használatra átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítása, a szolgáltatás jogszerű és előírások szerinti biztosításához szükséges felújítások elvégzése, berendezésekkel, gépekkel, eszközökkel történő felszerelése. A feladat ellátásához szükséges személyzet és géppark biztosítása.

Ajánlattevő kötelezettsége a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyek beszerzése és a szerződés hatálya alatt annak folyamatos fenntartása.

Közétkeztetéssel ellátandó intézmények:

Intézmény neve

Szállítási/tálalási cím

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 54.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Telephely

7761 Kozármisleny, Augusztus 20.tér 1.

 

Feladatok további részletezése:

 1. Étkeztetés: Ajánlattevőnek úgy kell megoldania a megjelölt intézményekben a közétkeztetés biztosítását, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. szám alatti tulajdonába tartozó főzőkonyhában elkészíti az ételeket, azokat a helyben lévő intézményekben tálalja, továbbá megfelelő járművel és rozsdamentes edényzetben kiszállítja a megnevezett intézmény(ek)be, a hatósági előírásoknak megfelelő hőmérsékleten, minőségben mennyiségben és tálalásra alkalmas állagban.

Ajánlattevő köteles a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendeletben meghatározott, a közétkeztetésre vonatkozó élelmiszernyersanyagok energia- és tápanyagtartalmára vonatkozó értékeket megtartani, továbbá a nyersanyagnormák kialakítása során a fenti rendeletben foglaltak szerint eljárni.

Az intézmények közétkeztetése során Ajánlattevő köteles a heti étlapot az előző hét csütörtök napján kifüggeszteni, illetve megküldeni az intézményekbe.

Ajánlatkérő és az igénybe vevő oktatási-nevelési intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat a tárgynapot megelőző nap reggel 10,00 óráig megadják a szolgáltatónak.

 1. Főző és tálalókonyhák üzemeltetése:

Ajánlatkérő a főzőkonyhára és a benne található Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában lévő konyhatechnológiai eszközökre és a hozzátartozó kiszolgálóhelyiségekre Ajánlattevővel a szerződés hatályára haszonkölcsön szerződést köt, mely kiterjed a helyiségek és tárgyi eszközök használatára, a közüzemi költségek viselésére.

Ajánlatkérő által használatra átadott tárgyi eszközök jelenleg elégtelenek a szolgáltatás biztosításához, ezért szolgáltatónak a maradéktalan feladatellátáshoz szükséges minden további tárgyi feltételt biztosítania szükséges a főzőkonyhán és a tálalópontokon is.

Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt köteles gondoskodni az használatra átadott eszközök karbantartásáról, javításáról és állagmegóvásáról, továbbá szükség szerint azok pótlásáról. Ajánlattevő az intézményi étkeztetés ellátása során fokozottan köteles betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi-, járványügyi-, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat.

A főzőkonyha felújítása vagy egyéb akadályoztatása esetén Ajánlattevőnek a folyamatos étkeztetést biztosítania kell saját nevében, kockázatára és anyagi felelősségére ezen események elhárításáig is változatlan tartalommal és minőségben. Ezen havaria események tekintetében Ajánlattevőnek az ajánlatadás időpontjában rendelkeznie kell legalább napi 800 adag szabad kapacitással rendelkező havaria konyhával, amely alkalmas, normál és diétás ételek készítésére.

 1. Kiszállítás: Ajánlattevő köteles az ételeket a megjelölt oktatási-nevelési intézményekbe az alábbiakban meghatározott időpontban kiszállítani saját szállító járművén. A szállítás költségét az előállítási egységárba bele kell számítania.

Intézmény neve

Szállítási/tálalási cím

reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.

nincs

07:30

11:30

14:30

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 54.

nincs

08:00

11:30

14:30

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Telephely

7761 Kozármisleny, Augusztus 20.tér 1.

07:30

09:00

11:00

14:30

 

 1. Tálalás: Az intézményekben a tálalási feladatok elvégzéséért Ajánlattevő a felelős.

Ajánlattevőnek kell a főzésnél, szállításnál és tálalásnál felmerülő hiányzó eszközöket illetve felszerelési szükségleteket biztosítani, annak költségét az előállítási egységárba kell Ajánlattevőnek beleszámítani.

 1. Keletkezett hulladék elszállítása: Ajánlattevő feladata és költsége a főzőkonyhán keletkezett hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése.
 2. A szállítóedényzet tisztítása: A szállítóedényzetet Ajánlattevő köteles előírásszerűen elmosogatni.

4.) Teljesítés ideje: 2022.augusztus 14.-én 24:00-tól - 2024. augusztus 15. 24:00.-ig. (munkanapokon)

5.) Alkalmassági követelmény:

 1. Ajánlattevő nyilatkozzon köztartozás mentességéről, a kizáró okok fennállásáról.
 2. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében a nevelési-oktatási intézményekben, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Ennek megfelelően a Közétkeztetőnek gondoskodnia kell diétás szakács vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazásáról.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:

 1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a közétkeztetésben 36 hónap tapasztalattal rendelkező dietetikussal,
 2. legalább 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki a közétkeztetésben legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.
 1. Ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett és 36 hónapon belül teljesített, a jelen eljárás tárgya (közétkeztetés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával, amely legalább 12 hónapon keresztül történő folyamatos, közétkeztetés tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozott, és amely tartalmazott legalább 540 adag/nap mennyiségű gyermekétkeztetést. A referenciakövetelmény mennyiségi előírása legfeljebb két szerződésből teljesíthető.
 2. Ajánlattevő rendelkezzen az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó, érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
 3. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles rendelkezni legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/kár limit összegű, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Ha az ajánlattevő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

 

6.) Fizetési feltételek: Kifizetés a szerződésszerű teljesítést követően, egyösszegben, átutalással, havonta 30 napos fizetési határidővel az adott hónapban ténylegesen teljesített szolgáltatási adagszámok alapján.

7.) Ajánlatok benyújtásának/bontásának ideje, helye:

- benyújtási határidő:                    2022.június 13.              11:00 óra

- benyújtás/bontás helye: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.  I. emelet.

-ajánlatok bontásának időpontja: 2022.június 13.               11:15 óra

8.) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban postán, vagy személyesen, egy eredeti példányban szükséges benyújtani a 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.  címre.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Közétkeztetési szolgáltatások nyújtása” az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.

Az ajánlatokat személyes kézbesítés esetén munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejáratának napján 8:00 és 11:00 óra között lehet leadni.  

Ajánlatok személyesen történő benyújtásának helye: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. (Városháza) I. emelet.

Hiánypótlásra Ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít.

9.) Kiegészítő tájékoztatás, Dokumentáció igénylése:

Az ajánlattételi felhívás Kozármisleny Város Önkormányzat nyilvános oldalán kerül közzétételre.

Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció az ajánlattételi szándék jelzésével egyidejűleg a felhívásban megadott kapcsolattartól kérhetőek legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig. A Dokumentáció tartalmazza a főző- és tálalókonyhák alaprajzát, felszereltségét leltár szerint fényképes melléklettel, melyre tekintettel Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez. A szerződéses feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

 Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ, kiegészítő tájékoztatás írásban, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig. A kérdésre adott válaszokat Ajánlatkérő minden ajánlattevő részére e-mailen megküldi.

Ajánlatkérő az ajánlattételi idő meghosszabbításának lehetőségét fenntartja.

10.) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a beszerzési eljárás esetleges eredménytelenné nyilvánítására.

11.) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni.

értékelési szempontok

súlyszám

éves összesen szolgáltatási díj (nettó Ft)

65

szakács alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (0-60 hónap között értékelve)

10

élelmezésvezető többlet szakmai tapasztalat (min 0 - max 24 hó)

15

A 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. tálalási pont esetében a havaria konyha és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási távolság (km)

 

10

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő , aki a legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlatott tette.

12.) Az ajánlatok bírálata: A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület a 2022. júniusra tervezett ülésén bírálja el. Az önkormányzat a döntésről valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.

A képviselő-testület az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződéskötés tervezett időpontja: a döntést követő 30 napon belül.

A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő ajánlattevővel szerződést köthet.

13) A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

- Felolvasólap

- Referencia nyilatkozat/igazolás

- Nyilatkozat kizáró okokról

- Nyilatkozat köztartozás mentességről

- Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, szakképzett dolgozók foglalkoztatásáról, végzettséget ill szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok becsatolása/önéletrajz (egyszerű másolat)

- HACCP/ISSO tanúsítvány másolata

- Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötésének vállalásáról

14.)

Az ajánlattételi felhívás Kozármisleny Város Önkormányzat nyilvános oldalán kerül közzétételre.

Az Ajánlattételi felhívás közzétételének időpontja: 2022.05.25.

 


Adatkezelési tájékoztató:

Tájékoztatom, hogy a jelen ajánlattételi felhívás Kozármisleny Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) beszerzési eljárása keretében kerül kiküldésre. A beszerzési eljárás lefolytatása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. A beszerzési eljárás vonatkozásában az adatkezelő az ajánlatkérő Önkormányzat (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., képviselő: dr. Biró Károly, adatvédelmi tisztviselő: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A beszerzési eljárásban, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést megelőzően adatkezelés az ajánlatkérés, valamint az ajánlatok értékelése, a döntés meghozatala körében fordulhat elő.

Ajánlatkérés- ajánlattevők részére ajánlattételi felhívás megküldése

 • adatkezelés célja: beszerzési eljárás elindítása, természetes személyek/gazdasági szereplők felhívása ajánlattételi felhívás megküldésére
 • személyes adatok fajtái: gazdasági szereplő e-mail címe, képviselő neve

Beérkezett ajánlatok értékelése, döntés meghozatala:

 • adatkezelés célja: a legjobb ajánlatot adó ajánlattevő kiválasztása
 • személyes adatok fajtái: ajánlattevő képviselőjének neve, természetes személy/adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő esetén az ajánlattevő neve, székhelye, ajánlattevő kapcsolattartójának adatai (név, e-mail cím, telefonszám), a referenciát adó személy neve, elérhetősége (név, e-mail cím)

Az adatkezelés jogalapja mind az ajánlatkérés, mind az ajánlatok értékelése és a döntés meghozatala vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, azaz a szerződés előkészítése). Az adatok megőrzési ideje kisebb beszerzések esetén 8, közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése esetén 5 év. Az Önkormányzat az érintetti jogokat a GDPR III. fejezetében foglaltaknak megfelelően biztosítja, így Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, hozzáférhet a kezelt adataihoz, valamint helyesbítheti is azokat, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelésével szemben. Amennyiben Ön az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést tapasztal, bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el az ügyben, illetve adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu). Bármely eljárás megkezdése előtt érdemes az Önkormányzat képviselőjének, vagy adatvédelmi tisztviselőjének, elküldeni a kérelmet, illetve panaszt, a helyzet gyors és hatékony tisztázása érdekében. Részletes tájékoztatás elérhető a www.kozarmisleny.hu oldalon.

 

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.