A gyűjtés időpontja:

Főúttól Keletre: 2018.10.02
Főúttól Nyugatra: 2018.10.09

Kérjük a lomhulladékot a megjelölt szállítási napon reggel 6 óráig kihelyezni oly módon, hogy az– a közterület tisztán tartása érdekében – szóródás mentesen alkalmas legyen kézi emelésre, rakodásra (kisebb hulladékok esetében gyűjtődobozokba, zsákokba).

A lomtalanítás során NEM helyezhetők ki a következő anyagok:
• építési törmelék,
• állati tetemek,
• zöldhulladék,
• veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.),
• elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

Tisztelettel: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. szeptember 17-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Közmeghallgatás aktuális kérdésekben

Kozármisleny, 2018. augusztus 31.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2018.09.11-09.19-ig

mindkét körzet betegeit Dr.Khezri Seddiq látja el saját rendelőjében,

Kozármisleny, Orgona u. 2

Rendelési idő:

Hétfő: 800 - 1100 óráig
Kedd: 1230 - 1600 óráig
Szerda: 800 - 1100 óráig
Csütörtök: 1230 - 1600 óráig
Péntek: 1230 - 1600 óráig

Sürgős esetben telefon: 06 70/421-84-23 15 óra után

ügyelet: PTE Gyermekklinika Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

Pécsudvardon és Szemelyben 09.20-án lesz rendelés

Értesítjük a lakosságot, hogy azon háztartások, akik gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek, illetve téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, igénybejelentést nyújthatnak be az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban
(Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.).

A formanyomtatvány átvehető a Hivatalban ügyfélfogadási napokon,
hétfő 8 00 -17 00 óráig,
kedd 8 00 -12 00 óráig,
szerda 8 00 -16 00 óráig,
péntek 8 00 -12 00 óráig

illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető. A Kormány határozata szerint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentést legkésőbb

2018. október 15. napig

lehet megtenni, a határidő elmulasztása jogvesztő.

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos egyéb információt a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) lehet kérni személyesen vagy telefonon (72/570-918).

Igénybejelentő nyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató

Teak