TÁJÉKOZTATÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tájékoztatja a lakosságot, hogy 164/2018. (IX.18.) Ök. sz. határozatával Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2018. évi 3. számú módosításának kidolgozott véleményezési dokumentációját Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/index.php/dokumentumtar

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 8 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2018. október 8.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Kozármisleny Város Képviselő-testülete ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által- az esélyteremtés érdekében - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtható támogatás és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított intézményi támogatás.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. október 8. -án (hétfő) 17.00 órai kezdettel

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, 3. számú tanterem (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.)

Napirendi pontok:
1.) Alkotmány térre vonatkozó forgalomtechnikai terv megtárgyalása Kozármisleny: Alkotmány tér - Pécsi u. – Ady Endre u. forgalmi rend, forgalomtechnikai tervek alternatíváinak javaslatai.
2.) Településrendezési tervek 2018 évi 3. számú módosítása

Kozármisleny, 2018. szeptember 19.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Kozármisleny, Egerág és Kisherend

közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan

– a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára –

2018. október 2-től 28-ig,

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el, Dr. Majoros Tibor járási főállatorvos.

Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a község (város) egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése.

Köszönettel: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy

2018. október 1.-jén (hétfő) 8.00-16.00 óráig

áramszünet lesz, az alább megjelölt területen:

Kozármisleny, Alkotmány tér.

Tisztelettel: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. szeptember 17-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Közmeghallgatás aktuális kérdésekben

Kozármisleny, 2018. augusztus 31.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2018.09.11-09.19-ig

mindkét körzet betegeit Dr.Khezri Seddiq látja el saját rendelőjében,

Kozármisleny, Orgona u. 2

Rendelési idő:

Hétfő: 800 - 1100 óráig
Kedd: 1230 - 1600 óráig
Szerda: 800 - 1100 óráig
Csütörtök: 1230 - 1600 óráig
Péntek: 1230 - 1600 óráig

Sürgős esetben telefon: 06 70/421-84-23 15 óra után

ügyelet: PTE Gyermekklinika Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

Pécsudvardon és Szemelyben 09.20-án lesz rendelés

Teak