. 14 oC
2022. október 2. vasárnap
Petra

Ajánlatkérés

„Kozármisleny Város Önkormányzatának pályázata a szociális célú tűzifa beszerzésére”

 

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 9/2021. (III.16) önkormányzati rendelete alapján az arra rászorulóknak tűzifa támogatást biztosít.

Közzététel időpontja: 2022. május 12.

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. június 13. 10:00 óra

Beszerző szerv: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Az ajánlatkérés tárgya:

Bruttó 2.500.000,-Ft értékben keménylombos szociális célú aprított/hasított állapotú tűzifa vásárlása és Kozármisleny Város Önkormányzata Kozármisleny, Pécsi u. 2. szám alatti telephelyre szállítása.

A tűzifa fajtája lehet: tölgy, bükk, akác vagy csertölgy, nedvességtartalma maximum 20 %-os lehet.

A nyertes ajánlattevő feladata:

 1. A nyertes pályázó köteles Ajánlatkérővel szerződést kötni a tűzifa adásvételére és leszállítására.
 2. A nyertes pályázó a megrendelt tűzifa mennyiségét köteles megrendelést követő maximum 10 héten belül biztosítani és leszállítani.
 3. A nyertes pályázó a tűzifát hasított, aprított állapotban kell biztosítania. Hosszúsága maximum: 33 cm, a szélessége/átmérője maximum: 20 cm lehet. A tűzifa száraz állapotú kell, hogy legyen, a nedvességtartalma maximum 20 %-os lehet.
 4. A nyertes pályázónak a tűzifát kaloda formában kell leszállítani.
 5. A nyertes pályázó a szállítást megelőzően egyeztetni köteles a Városgondnoksági Csoport Vezetőjével a szállítás időpontját illetően. A fa lerakodásában Ajánlatkérő a nyertes pályázónak segítséget biztosítani nem tud.

Teljesítés határideje: 2022. augusztus 25. (ajánlatkérő előteljesítést elfogad)

Alkalmassági követelmény:

 • Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismerte és elfogadja.
 • Az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel rendelkezik, a szükséges kapacitások a rendelkezésére állnak.
 • Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírása címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány -másolatának csatolása.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása Kozármisleny Város Önkormányzata felé.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Felolvasólap (1. sz. melléklet);
 • Átláthatósági nyilatkozat;
 • egyéb nyilatkozatok

Fizetési feltételek: a megrendelt tűzifa teljes mennyiségének a telephelyre történő leszállítása után kiállított teljesítési igazolás aláírását követően, átutalással, számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel.

Ajánlat benyújtásának módja: A pályázatot két példányban cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy június 13-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A benyújtáskor fel kell tűntetni: „Pályázat – Kozármisleny Város Önkormányzatának pályázata a szociális célú tűzifa beszerzésére”

 

Ajánlatok bontásának időpontja: 2022. június 15. 10:00 óra

 

A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat - ár-értékarányban (Ft/m3) - a legkedvezőbb ajánlatot tevő, a bruttó 2.500.000,-Ft ellenértékért legtöbb mennyiséget szállító pályázóval kíván szerződést kötni.

A pályázatról Kozármisleny Város Polgármestere jogosult dönteni, melynek eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap a döntéshozatalt követő 5 napon belül

A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően köteles szerződést kötni. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. Az önkormányzat nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra.

Pályázni csak a teljes összegre lehet, részpályázatot az Önkormányzat nem fogad el.

További felvilágosítást a Kozármisleny Város Önkormányzatánál a 06-72-570-518 telefonszámon Vámosi Andreánál lehet kérni.

 

 

Kozármisleny, 2022. május 12.

 Dr. Biró Károly
Polgármester

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.