. 13 oC
2022. október 2. vasárnap
Petra

Kozármislenyi Közös Önkormányzti Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó Feladatok:

Az önkormányzati hivatal, az önkormányzat és intézményei beruházásainak lebonyolításában, felújítások kivitelezési és ellenőrzési feladatainak szervezésében való részvétel. Kiemelt beruházások megvalósításában való részvétel. Gondoskodik a megvalósítás kapcsán felmerülő pályázatok kiírásáról, lebonyolításáról, ajánlatok értékeléséről, ajánlatok döntésre való előkészítéséről, részt vesz azok elbírálásában, kiértékelésének lebonyolításában, gondoskodik a szerződések előkészítéséről, a vállalkozói számlák, rész-számlák ellenőrzéséről, a teljesítés igazolásáról, részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásban. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások megszerzése. Helyszíni bejárások végzése és a minőséggel kapcsolatos elvárások betartatása. Részvétel az építkezések monitorozásában, munkarészek és műszaki dokumentációk ellenőrzése, kapcsolattartás a kivitelezőkkel, a kormányhivatallal és a kapcsolódó szervekkel, tervezőkkel, építtetőkkel. A folyamatban lévő beruházások kooperációs értekezletein való részvétel. A befejezett beruházásokkal kapcsolatos garanciális igények érvényesítése.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök:

Kozármisleny településfejlesztési és -rendezési feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatai munkáltatói döntés az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • Szakmai tapasztalat megléte a beruházások területén, a munkaterületek átvétele, a kivitelezési munkálatok koordinálása, a projektek, pályázatok műszaki szempontból való támogatása, építési területeken használt anyagok, eszközök ismerete tekintetében
  • Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési, településüzemeltetési szakképesítés vagy ismeretek.

Előny:

  • Főiskola, Építész-, építő, kertészmérnök végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a pályázathoz elegendő az igénylést igazoló dokumentum). Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szekeres Cintia munkaügyi előadó nyújt, a 72/570-937-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KMH/ 191-18/2022, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig beérkezett. A pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén, a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A személyes meghallgatással kapcsolatban a pályázó az interjú időpontjáról telefonon és/vagy emailben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kozármisleny Város honlapja (www.kozarmisleny.hu), www.kozigallas.hu

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.