. 14 oC
2023. március 21. kedd
Benedek, Napsugár

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

 

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő–testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 32/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

 2. A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 3. A pályázat jellege: nyílt pályáztatás

 4. A pályáztatás tárgya: 3365/4 helyrajzi számú, 8511 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a 7761 Kozármisleny, Újpetrei út 2. szám alatt található Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonának üzleti vagyonát képező ingatlan értékesítése.

Az ingatlan per-, teher és igénymentesek, közművel nem ellátott.

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a www.kozármisleny.hu oldalon megtekinthetők.

Az ingatlan minimális eladási ára:

nettó: 3.200,-Ft + Áfa/m2

5. Az pályázatok benyújtásának helye: postai úton, vagy személyesen aKozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

6. Pályázatok beérkezésének határideje: 2023. március 20. 9:00 óra

7. Pályázatok bontásának időpontja: 2023. március 20. 10:00 óra

8. Az pályázatok benyújtásának módja: Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban postán, vagy személyesen, egy eredeti példányban, vagy elektronikus úton megküldött üzenetben szükséges benyújtani.

 A borítékon vagy az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni:

„Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”

 9. A pályázat minimális tartalmi elemi a következők:

  • az ajánlattevő neve és címe/székhelye
  • az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése
  • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)
  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat
  • az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta, mennyi időn belül)
  • az Nvtv szerinti átláthatósági nyilatkozattétel vállalása

10. Pályázatok bontásának helyszíne: Kozármisleny Város Önkormányzatának hivatalos tárgyaló helyisége, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. I. emelet.

11. A pályázatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár.

Az ajánlatok értékeléséről azok felbontását követően a hatáskör gyakorlója számára jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv állást foglal a beérkezett ajánlatok érvényességéről, több érvényes ajánlat esetén kezdeményezi licittárgyalás lefolytatását, a döntésre javaslatot tesz a hatáskör gyakorlója számára. A jegyzőkönyv alapján az ajánlat elbírálásáról a hatáskör gyakorlója tizenöt napon belül dönt.

A licittárgyalás célja az azonos tartalmú érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb végső ajánlat kiválasztása. A licitet megelőzően a levezető személy ismerteti a licittárgyalás szabályait. A licittárgyalás és így a versenyeztetés nyertese az, aki a legnagyobb licitösszeget adja és tartja. Amennyiben licitálással nem állapítható meg a versenyeztetés nyertesének a személye, úgy a levezető személy sorsolással dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A sorsolás módját a levezető személy határozza meg.

A versenyeztetés eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő nyolc napon belül írásban értesíteni kell.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. Egyéb rendelkezések: A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően 30 napon belül köteles adásvételi szerződést kötni.

A nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg 10% foglalót és 10 % előleget fizet meg Kozármisleny Város Önkormányzata részére. A vételár fennmaradó részét a szerződéskötést követő 6 hónapon belül fizeti meg.

A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetése napjától számított két évig teljesítendő beépítési kötelezettség terheli a helyi települési részletes rendezési terv szerint, mely beépítési kötelezettség kérelemre egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A beépítési kötelezettség nem vagy nem határidőre történő teljesítése esetén Kozármisleny Város Önkormányzata a nyertes pályázóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával visszavásárolhatja az ingatlant, a visszavásárlási ár a vételár 80%-a.

A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására a szerződés aláírásának keltétől - a beépítési kötelezettség teljesítéséig- időbeli korlát nélküli elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a felek az ingatlanra az ajánlatkérő javára.

A nyertes pályázó vállalja a szükséges közműfejlesztéseket.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ írásban, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető. Az ingatlant megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a 72/570-913 (Bóli Erzsébet) telefonszámon van lehetőség.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot az ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítására. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.

 

Kozármisleny, 2023. március 5.

 

Dr. Biró Károly
Polgármester
Kozármisleny Város Önkormányzata

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>