. 28 oC
2022. július 6. szerda
Csaba

Archívum

Kozármisleny Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.01.-2026.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető felelőssége és feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a szakmai pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, tanügyigazgatási feladatok ellátása, vezetői jogok gyakorlása az intézményben. Az intézményi költségvetés betartása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett, vagy tanóra, megtartására vonatkozó szakmai gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Mesterpedagógus fokozat, idegen nyelvismeret, vezetői gyakorlat, helyismeret, informatikai ismeretek, gépjármű vezetői engedély megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, előírt szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési és fejlesztési program, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát Képviselő-testület ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Cintia nyújt, a 72/570- 937 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kozármisleny Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KMH/416/2021, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

- Elektronikus úton Dr. Biró Károly részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Email címen keresztül
- Személyesen: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének figyelembevételével történik. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kozármisleny Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja - 2021. március 29.

A pályázat postai úton történő benyújtásakor kérjük a borítékon feltüntetni az "Óvodavezetői állás" megnevezést.

 

Személyes adatok kezelése:

A jelentkezők személyes adatait a 2016/679/EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban kezeljük. A jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont második fordulata szerinti szerződés előkészítése, célja új foglalkoztatottak felvétele (a jelentkezők alapvető adatainak rögzítése, munkaköri alkalmasságának igazolása). A beérkezett adatok a felvételi eljárás lezárultával a jelentkező döntése alapján átadásra vagy törlésre kerülnek (döntés hiányában legfeljebb az eljárás lezárását követő 90 nappal), kivéve azokban az egyedi esetekben, amikor a felvételre nem került jelentkező a pályázati anyagának tovább tárolásához kifejezetten hozzájárul. Ilyenkor az adatok a hozzájárulás visszavonásakor vagy az egyedileg megállapított határidő lejártakor kerülnek törlésre. Részletes tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól elérhető a www.kozarmisleny.hu oldalon.

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.