. 22 oC
2022. május 26. csütörtök
Fülöp, Evelin

Archívum

Pályázati felhívás

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "A helyi építészeti értékek védelméről" szóló pályázatához

 

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A támogatás célkitűzése:

A támogatás célja, hogy a város történeti folytonosságát bizonyító építészeti értékeket magában hordozó épületek és építményeket eredeti állapotában őrizzük meg. Mivel a legtöbb helyileg védetté nyilvánított épület vagy építmény állapota, állaga rossz vagy nem megfelelő, és ezek átalakítása, felújítása jelentős költségekbe kerül, ezért jelen támogatás segíthet ezen költségek támogatásában.

A támogatás az alábbi célokra igényelhető:

Épületek és építmények, illetve azok egyes részei megőrzése érdekében történő felújítására, karbantartására, és átalakítására.

Támogatást igényelhetnek:

Azok az ingatlanok tulajdonosai, amely ingatlanokra a helyi védettség az ingatlan nyilvántartásba bejegyezésre került, és érvényes építésügyi hatósági engedéllyel rendelkeznek, amennyiben az átalakítás, felújítás építési engedélyhez kötött. Ha a felújítás vagy átalakítás nem építési engedély köteles, akkor elegendő a támogatási adatlapon annak részletes leírása.

A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: egy pályázó a felújítási, átalakítási, karbantartási számlával bizonyítható költségeinek 50%-át, de maximum 1.000.000 Ft-ot igényelhet.

A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása:

A támogatásra rendlelkezésre álló keretösszeg 500.000 Ft, melynek forrása Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (XII.20.) Ök. sz. rendelete alapján az éves költségvetésben biztosított. A keretösszeget a testület évente állapítja meg. A keret kimerülésével több pályázat nem támogatható.

Az elbírálás szempontjai:

Előnyt élveznek azok a tulajdonosok, akiknél az épület vagy építmény állapota, az állékonyságot, az életet, egészséget és vagyonbiztonságot veszélyezteti vagy a kötelező jó karbantartás körét meghaladó felújítás a településkép kedvezőbb alakítása érdekében szükséges.

A támogatás ingatlanonként csak egyszer vehető igénybe – függetlenül az időközbeni tulajdonosváltástól.

A támogatási kérelem benyújtása:

Támogatást igényelni a támogatási kérelem kitöltésével lehet. A kérelmeket a „támogatási kérelem” szerint összeállított adatlapokon, az ott megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, egy borítékban kizárólag postai útón, ajánlott küldeményként a következő címre:

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

A borítékon szerepelnie kell: „Helyi építészeti értékek védelme”.

Kérjük, hogy a kérelmet a mellékletekkel együtt folyamatos oldalszámozással lássák el, és igazodjanak a fejezet sorrendjéhez.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az aláírás vagy a pecsét hiánya, valamint bármelyik nyilatkozat hiánya formai hibának számít. A postai feladás dátuma legkésőbb a beadási határidő napja lehet. A formai hibás igények, valamint a határidő után postára adott pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek. Pályázatot visszaküldeni nincs módunk, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2021.november 02.

 A támogatási kérelem benyújtásának díja nincs!

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  • pályázati adatlap
  • nyilatkozat
  • csatolt pénzügyi bizonylatok

A támogatás odaítélése:

A benyújtott igényeket Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága értékeli, és javaslata alapján a döntést a Képviselő- testület hozza meg. A támogatási igényt a Képviselő-testület a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 45 napon belül bírálja el, és a döntésről a pályázókat a döntést követő 15 napon belül írásbantájékoztatja.

A támogatás 50%-a kifizethető, ha a felújítás, átalakítás legalább az 50%-os készültségi fokot eléri, a támogatás teljes összege csak 100%-os készültségi fok esetén fizethető ki. A munka elkészültéről írásban kell nyilatkozni, melyet egy erre a célra alakított bizottság vizsgál meg.

A támogatottak postai úton kerülnek értesítésre.

 

Kozármisleny, 2021. szeptember 24.

Bíró Károly
polgármester s.k.

 

 

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.